صنعت

صنعت بيمه

صنعت بيمه بخش اول   بيمة آتش سوزي قديمترين رشتة بيمه، رشتة بيمه باربري است در حالي كه بيمة آتش سوزي، به تدريج از سدة هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزي بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ زماني به وقوع پيوست كه وسايل اطفاي حريق هنوز در مراحل ابتدايي بود و هيچگونه پوشش بيمة آتش سوزي درجامعه به چشم نمي خورد. نخستين ادارة آتش سوزي در انگلستان در سال ۱۶۸۰ تأسيس شد و متعاقب آن شركت هند اين هند[۱] در سال ۱۶۹۶ و ادارة آتش سوزي سان[۲] در سال ۱۷۱۰ پديد آمدند. سرانجام آتش سوزي… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

سنجش تأثير اجراي سيستم پنج اس (۵S) بر بهره‌وري شركتهاي تحت پوشش ايران خودرو

سنجش تأثير اجراي سيستم پنج اس (۵S) بر بهره‌وري شركتهاي تحت پوشش ايران خودرو   موضوع: سنجش تأثير اجراي سيستم پنج اس (۵S) بر بهره‌وري شركتهاي تحت پوشش ايران خودرو   فهرست مطالب عنوان صفحه   فصل اول………………………………. ۱ ۱-۱- مقدمه………………………….. ۲ ۲-۱- بيان ضرورت تحقيق………………… ۴ ۳-۱- موضوع تحقيق…………………….. ۷ ۴-۱- بهره‌وري در ايران………………… ۸ ۵-۱- لزوم توجه به بهره‌وري در ايران…….. ۱۱ ۶-۱- سازمان بهره‌وري ملي ايران…………. ۱۳ ۷-۱- بهره‌وري در صنايع كشور و صنعت خودرو… ۱۵ ۸-۱- شواهد پايين بودن بهره‌وري… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »