صنایع

سيستم توليد بدون كارخانه ، ۲۲ صفحه word

سيستم توليد بدون كارخانه ، ۲۲ صفحه word چكيده :هدف از توليد بدون كارخانه , استفاده بهينه از منابع تحقيقاتي و توليدي با حداقل سرمايه گذاري , هزينه و پرسنل است كه در نهايت با ايجاد يك خط مونتاژ بتوان محصول مورد نظر را توليد كرد .در اين مقاله به اصول اساسي، تشكيلات سازماني و سيستم برنامه ريزي توليد مورد نياز براي توليد محصولات بدون نياز به ايجاد كارخانه اشاره شده و مزيتهاي اين روش نسبت به روش توليد با كارخانه مورد بررسي قرار گرفته و ساختار سازماني تشكيل دهنئده سيستم مذكور تشريح شده… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »