جغرافیا

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی صنایع و رتبه بندی عوامل با استفاده از (fuzzy ahp)

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی صنایع و رتبه بندی عوامل با استفاده از (fuzzy ahp) پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی صنایع و رتبه بندی عوامل با استفاده از (fuzzy ahp) ۱۲۷ صفحه… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »