علوم تربیتی

پرسشنامه شات

پرسشنامه شات پرسشنامه ی شات برای سنجش و اندازه گیری هوش هیجانی نوجوانان و جوانان کاربرد دارد و هنجاریابی آن در ایران توسط محققان برتر در چندین جامعه ی دانشگاهی ارزیابی شده است و لذا دارای اعتبار و روایی بالایی است که به همراه این پرسشنامه اعتبار و روایی و شیوه ی ارزیابی آن به صورت کمی پیوست شده است. با خریدن این پرسشنامه یک مقاله ی علمی – پژوهشی با موضوع پرسشنامه ی مذکور به ایمیل خریدار ارسال می شود…. جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »