کتاب صوتی مارکس و سیاست مدرن

کتاب صوتی مارکس و سیاست مدرن

کتاب صوتی مارکس و سیاست مدرن

در این کتاب پس از پرداختن به زندگی و آثار مارکس و مارکس پس از مارکسیسم، موضوعاتی چون: نظریه انتقادی مارکس در سیاست ﴿دیالکتیک مدرنیته، سنجشگری و فلسفه، سه مفهوم در نظریه انتقادی و…﴾، مفاهیم و مسائل سیاسی در اندیشه سیاسی ﴿پرولتایا و پیکار طبقاتی، دولت و دموکراسی، سیاستهای کارگری، نظریه انقلاب و سوسیالیسم و…﴾، کارل مارکس و نهادهایی دربارهی فویر باخ، گامی در فلسفه هگل، نامه به آرنولد روگه را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است….

درباره ی دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *