نگاهي جامع بر هوش مصنوعي و تكنيكهاي برنامه نويسي ۱۸۷ ص

نگاهي جامع بر هوش مصنوعي و تكنيكهاي برنامه نويسي  187 ص

نگاهي جامع بر هوش مصنوعي و تكنيكهاي برنامه نويسي ۱۸۷ ص

فصل اول: كليات هوش مصنوعي۱۱
۱-۱ مقدمه ۱۲
۲-۱ فلسفهٔ هوش مصنوعی۱۳
۳-۱تاريخچهپيچيده هوش مصنوعى۱۳
۴-۱تعریف و طبیعت هوش مصنوعی۱۶
۵-۱آزمایش تورینگ ۱۷
۶-۱فلسفه ذهن ۲۰
۱-۶-۱ مساله ذهن وبدن ۲۰
۱-۱-۶-۱دوگانه انگاری (Dualism) 21
۲-۱-۶-۱نظریه این همانی ۲۱
۳-۱-۶-۱تحقق پذیری چندگانه ۲۱
۴-۱-۶-۱رفتارگرایی (Behaviourism) 22
۵-۱-۶-۱کارکردگرایی (Functionalism) 22
۶-۱-۶-۱مسأله اذهان دیگر ۲۲
۷-۱-۶-۱کیفیات ذهنی یا پدیداری ۲۳
۱-۷-۱-۶-۱حیث التفاتی ۲۴
۸-۱-۶-۱فیزیکالیسم ۲۴
۲-۶-۱محتوای ذهنی ۲۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱-۲-۶-۱علیت ذهنی…

درباره ی دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *