مجموعه مقالات کاربردی شبکه عصبی مصنوعی به زبان فارسی

مجموعه مقالات کاربردی شبکه عصبی مصنوعی به زبان فارسی

مجموعه مقالات کاربردی شبکه عصبی مصنوعی به زبان فارسی

این مجموعه شامل موارد زیر است :
۱- بررسی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی جریان رودخانه
۲- طبقه بندی گلبول های سفید با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی
۳- بررسی مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی توسعه شهر با کاربرد نمایه های عامل نسبی و بوم شناختی سیمای سرزمین
۴- مدلسازي سیستم تعادلی Pz-CO2-H2Oبا استفاده از شبکه هاي عصبی
۵- مقایسه توابع یادگیری شبکه عصبی در مدلسازی رواناب
۶- استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیدر مدلسازی جذب بیولوژیکیفلز کروم از…

درباره ی دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *