سنجش تأثير اجراي سيستم پنج اس (۵S) بر بهره‌وري شركتهاي تحت پوشش ايران خودرو

سنجش تأثير اجراي سيستم پنج اس (5S) بر بهره‌وري شركتهاي تحت پوشش ايران خودرو

سنجش تأثير اجراي سيستم پنج اس (۵S) بر بهره‌وري شركتهاي تحت پوشش ايران خودرو

 
موضوع:
سنجش تأثير اجراي سيستم پنج اس (۵S) بر بهره‌وري شركتهاي تحت پوشش ايران خودرو
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
فصل اول………………………………. ۱
۱-۱- مقدمه………………………….. ۲
۲-۱- بيان ضرورت تحقيق………………… ۴
۳-۱- موضوع تحقيق…………………….. ۷
۴-۱- بهره‌وري در ايران………………… ۸
۵-۱- لزوم توجه به بهره‌وري در ايران…….. ۱۱
۶-۱- سازمان بهره‌وري ملي ايران…………. ۱۳
۷-۱- بهره‌وري در صنايع كشور و صنعت خودرو… ۱۵
۸-۱- شواهد پايين بودن بهره‌وري…

درباره ی دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *