بهینه سازی کشت ریشه مویین در گیاه فندق (Corylus avellana L)

بهینه سازی کشت ریشه مویین در گیاه فندق (Corylus avellana L)

بهینه سازی کشت ریشه مویین در گیاه فندق (Corylus avellana L)

به نام خدا
 
این پایان نامه دارای ۶ فصل میباشد که بصورت کامل برایتان قرار داده شده است :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: ۱
مقدمه ۱
۱ – ۱ مقدمه ۲
فصل دوم: ۵
کلیات و بررسی منابع ۵
۲ – ۱ بیوتکنولوژی گیاهان دارویی ۶
۲ – ۲ معرفی گیاهان دارویی و اهمیت آن ۷
۲ – ۳ متابولیت‌های ثانویه ۸
۲ – ۴ مسیرهای بیوسنتزی متابولیتهای ثانویه ۹
۲ – ۴ – ۱ ترپنها ۹
۲ – ۴ – ۲ ترکیبات نیتروژندار ۱۰
۲ – ۴ – ۳ ترکیبات فنولی ۱۰
۲ – ۵ راه‌های تولید متابولیت‌های ثانویه و افزایش آن ۱۱
۲ – ۵ – ۱…

درباره ی دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *